09370794479 (فقط پیام در واتس‌آپ)
SimorghTheory@gmail.com

نظریه سیمرغ


سیمرغ ۱۷۱: بر ضدّ هدف؛ بر ضدّ انگیزه

/post-162

نظریه سیمرغ ما را از چسبیدن به اهدافمون بر حذر می‌داره