عنوان ایده: دموکراسی مالیاتی
🤷‍♂️مساله: مالیات صحیح و سالمی از مردم گرفته نمیشه و مردم بصورت کاملا طبیعی رغبتی به پرداخت چنین مالیاتی ندارند
خرده‌مساله‌ها (زیرمجموعه مساله اصلی): حسّ بی‌عدالتی در دریافت مالیات و معافیت‌ها، تلقی از مصرف نابجای مالیات، معامله‌های غیر آشکار، نیاز دولت به درآمد مالیاتی بجای نفت
💪پشتیبان‌های نظری (به چه دلایلی چرا مردم در برابر این سیاست مقاومت نخواهند کرد): نظریه ابهام‌گریزی، نظریه نوعدوستی، نظریه رفتاربرنامه‌ریزی شده
👈🏻چکیده ایده:
۱. هرفردی ملزم است "یک یا چند" از حسابهای بانکی خود را به عنوان "حساب مشترک با دولت اعلام کند" و بقیه را "شخصی" نگه دارد... دولت بر این حسابها مطلع بوده و  برداشت و واریز خود را به این حسابها انجام می‌دهد... تراکنش‌های مالی بین افراد متفاوت صرفا از طریق این حساب خواهد بود ولی یک فرد میتواند هرموقع خواست مبالغ این حساب را به حسابهای "شخصی" خود که خارج از اختیار دولت است منتقل کند
۲.  تمامی تراکنش‌های بین حسابهای مشترک با دولت میان افراد متفاوت، معامله تلقی شده و به روش زیر از دریافت کننده مبلغ، مالیات اخذ خواهد شد (یعنی اگه علی ۱۰۰ تومن به حساب حسن بزنه فرض اینه که اینجا معامله‌ای رخ داده)... درضمن امکان تراکنش مالی میان حسابهای شخصی در افراد متفاوت، ممکن نخواهد بود (یعنی علی نمی‌تونه از حسابهای شخصی‌ش برای حسن پول واریز کنه... باید اول پولو بفرسته به حساب مشترک دولتیش تا بتونه به حساب مشترک دولتیِ حسن پول بفرسته)
۳. شبیه سازوکار انتخاب دانشگاه در کنکور سراسری! در سامانه مالیات تمامی "نهادها و سازمان‌ها" یا "مشکلات" هزینه بَر کشور  با توجه به سقف بودجه‌ مجاز دریافتی‌شون معرفی شده‌اند. در این سامانه هر فرد می‌تواند تعیین کند به ترتیب اولویت چه مقدار از مالیات دریافت شده از وی به کدام نهاد یا مشکل اختصاص یابد. اگر سقف مجاز بودجه‌ای آن نهاد یا مشکل پر نشده بود آن مبلغ اختصاص یافته و گزارش نحوه تخصیص مالیات هر فرد سریعا به وی گزارش میشود. هر فرد میتواند هر موقع خواست اولویتها و میزان تخصیص خود را تغییر دهد
۴. سازمان ها و نهادها اجازه دارند باهدف جلب نظر عمومی نسبت به پرداخت مالیات به خود تبلیغات کنند
۵. اطلاعات جمعبندی شده از نهادها و مشکلات بیشتر مورد اولویت مردم مبنای مناسب و دقیقی برای تحلیل سیاستگذاری‌های بعدیست🌺🌺


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "مدیریت استراتژیک سیمرغی" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه دوازدهم و سیزدهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه دوازدهم و سیزدهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید