دست از انگیزه دادن بر داریم!! انگیزه یه اتفاق سطحی و کوتاه مدته... چون کسی که مدل ذهنیش بدرستی ساخته شده، خودش منبع انگیزه‌ست نه مصرف کننده اون... باید شوق به انجام کار از درون فرد بجوشه... نمیشه با یه ماشین به سفر رفت وقتی که فقط با استارتش میتونه حرکت کنه... باید اون ماشین با موتور درون خودش بتونه بقیه مسیرو بدون استارت طی کنه، و هم در صورت لزوم بارهای بقیه رو با خودش ببره

پس اگه دیدید که خودتون یا همکارتون "نیاز به انگیزه دارید تا کاریو خوب انجام بدین"، نشونه وجود اشتباهه... یا سیستم بدی ساخته‌اید یا اون کار برای چنین فردی هنوز مناسب نیست


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "مدیریت استراتژیک سیمرغی" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه دوازدهم و سیزدهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه دوازدهم و سیزدهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید