️پسر عزیزم! اگر هدفی داری در طول این مسیر کانون توجهت (صلاه) را محکم حفظ کن و خوشایندها (معروف) را بخواه و از ناخوشایندها (منکر) دوری کن و بر آنچه به تو می‌رسد حال خوبت را کنترل کن، که این کارها نشان‌دهنده عزم جدّی فرد برای رسیدن به خواسته‌هایش (امور) هستند. سوره لقمان، آیه ۱۷

O my dear son! keep up your attention and enjoing the good and forbid the bad, and manage your good feeling patiently that which befalls you; surely these acts  shows you are seroiuse.
Quran: Luqman, 17

پی‌نوشت:
۱. فهمیدیم لقمان حکیم غیر از ادب از که آموختی از بی ادبان چیزهای دیگه‌م گفته... شده یه سوره نسبتا بزرگ😉😄
۲. متخصص ترجمه نیستم، اگه تو ترجمه‌ عبارتهای بهتری داشتین بفرمایید با کمال میل کاملترش می‌کنم😊


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "آیه های سیمرغی" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه پنجم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه پنجم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید