درسته این پست مربوط به بازار سرمایه و خرید سهام بورسه اما از دو اصل و یه باور در مدیریت استراتژیک گرفته شده:

#اصل_عدم_تمرکز: طوری سیستم بچینید که هیچ وقت خودتون رو وابسته به یک منبع خاص (در اینجا یه روز خاص) نکنید

#اصل_برتری_فکر: اگه با فکر نگران اقدام کنید همزمان عملکردها و نتایج نگران کننده خلق می‌کنید (نگرانی نگرانی خلق میکنه)

#باور_فراوانی: جهان خدا پر از فرصت و گزینه‌ست... خودتونو محدود به یه روز خاص نکنید... همیشه سهم خوب پیدا میشه


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "ده اصل سازمان های موفق" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه نهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه نهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید