می‌تونید برای اینکه ببینید چقدر تو کشورمون نامساله محوری رایجه به مقاله علمی پژوهشی که انجام دادم مراجعه کنید. با عنوان: #مساله_محوری و #نامساله_محوری در سازمانهای فرهنگی کشور


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "ده اصل سازمان های موفق" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه نهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه نهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید