در عوض خودتون و تیم‌تون رو لایق رسیدن به هدف‌تون کنید... اونوقت این هدفه که برای رسیدن به شما تلاش می‌کنه

مبنای جهان‌بینی:
#جهانجهانلیاقته #جهانجهانخودساخته #جهانجهانعدالته

مدل ذهنی:
#باوربهبی‌نیازی #باوربهکفایتانحصاریخداوند #باور_لیاقت

اصل مربوط در #سازمان_یادگیرنده:
#اصلمسئلهمحوری
#اصلخلقدرونیسودو_ضرر

پی‌نوشت مهم✍: این نکته از مبناهای شکل‌گیری استراتژی‌ها در سازمان‌های یادگیرنده هست... و کاملا برخلاف روش برنامه‌ریزی رایجه🧐


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "تکنیک های موفقیت فردی" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه دهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه دهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


اگه میخواهید کاملتر و منسجم در مورد "تکنیک های موفقیت فردی" بدونین توصیه میکنم حتما جلسه دهم از "دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته" رو تهیه کنید😊 

بله، میخواهم فیلم رایگان معرفی و پکیج کامل دوره مدیریت استراتژیک رو (با تخفیف ویژه) داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بله، میخواهم جلسه دهم دوره مدیریت استراتژیک رو داشته باشم... برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید